top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΔρ. Γεώργιος Πούνης

Άοσμο σκόρδο, ο φυσικός σύμμαχος στην ρύθμιση της υπέρτασης


Το σκόρδο αποτελεί πλέον αποδεδειγμένα ένα φυσικό σύμμαχο για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς και προ-υπερτασικούς ασθενείς πλέον των φαρμακευτικών επιλογών.


Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας εξαιτίας των αντιβακτηριδιακών και αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων που φτάνουν σε φαρμακολογικά αποτελέσματα. Οι συστηματικές μελέτες του για την δράση στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ξεκίνησαν την δεκαετία του 90’ και στις μέρες μας τα δεδομένα πλέον είναι καταφατικά υπερ της συμπληρωματικής χορήγησης του σε υπερτασικούς και προ-υπερτασικούς ασθενείς.


Σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει σημαντικός αριθμός τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών με ομάδα ελέγχου στις οποίες χορηγήθηκε συμπλήρωμα διατροφής με σκόρδο και την δραστική ένωση αλισίνη. Τα ευεργετικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν ξεκάθαρα, από σχετική μετα-ανάλυση 17 κλινικών δοκιμών που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Clinical Hypertension.


Οι ερευνητές αρχικά συγκέντρωσαν δεδομένα από 245 δημοσιευμένες μελέτες εκ των οποίων οι 29 βρέθηκαν άξιες περαιτέρω ελέγχου. Από αυτές οι 12 αποκλείστηκαν εξαιτίας ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που δεν επετρέπαν την ανάλυση τους σε επίπεδο μετα-ανάλυσης. Τελικά τα δεδομένα 17 κλινικών δοκιμών αναλύθηκαν ενδελεχώς για την εξαγωγή συμπερασμάτων.


Το μέσο αποτέλεσμα στην μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης απο την ημερήσια συμπληρωματική χορήγηση σκόρδου ήταν 3,75 mm Hg και 3,39 mm Hg, αντίστοιχα. Οι δοσολογίες που μελετήθηκαν παρουσίασαν διακύμανση απο 240mg έως 1500mg σκόρδου ημερησίως και οι ημέρες χορήγησης απο 2 εως 24 εβδομάδες. Η αντιυπερτασική δράση του σκόρδου παρουσίασε δοσο-εξαρτώμενα χαρακτηριστικά σε 2 μελέτες που ο σχεδιασμός τους το επέτρεπε. Πιο συγκεκριμένα η αύξηση της δόσης και των ημερών χορήγησης σχετιζόταν με περαιτέρω μείωση της συστολικής πίεσης.


Η δραστική ένωση αλισίνη και άλλα δι-πεπτίδια που περιέχονται στο σκόρδο έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα. Τόσο το σκόρδο όσο και η αλισίνη φαίνεται πως περιορίζουν την δράση του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, (ΑCE) με αγγειοδιασταλτικά αποτελέσματα σε ασθενείς με αυξημένη συστολική ή διαστολική πίεση.


Η συμπληρωματική χορήγηση άοσμου σκόρδου αποτελεί ένα φυσικό σύμμαχο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μαζί με άλλα υγιεινοδιαιτητικά και φαρμακευτικά μετρά. Μάλιστα σε ασθενείς με προ-υπέρταση και κοιλιακή παχυσαρκία που συνήθως εμφανίζουν τις απαρχές του μεταβολικού συνδρόμου, το άοσμο σκόρδο μπορει να αποτελέσει την πρώτη άμυνα μαζί με την απώλεια βάρους, την μείωση του προσλαμβανόμενου νατρίου, την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.


Συγγραφέας:

Δρ. Γεώργιος Πούνης, BSc, MSc, PhD,

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Maastricht,

Ειδικευθείς στο Μεταβολικό Σύνδρομο

Βιβλιογραφία
  1. Hai-Peng Wang MD,Jing Yang MD,Li-Qiang Qin,Xiang-Jun Yang MD. Effect of Garlic on Blood Pressure: A Meta-Analysis. First published: 05 January 2015 https://doi.org/10.1111/jch.12473

  2. Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW, et al. Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic.Proc Natl Acad Sci USA.2007;104:17977–17982.3.

  3. Sharifi AM, Darabi R, Akbarloo N. Investigation of antihypertensive mechanism of garlic in 2K1C hypertensive rat.J Ethnopharmacol.2003;3:219–224.4.

  4. Al-Qattan KK, Khan I, Alnaqeeb MA, Ali M. Mechanism of garlic(Allium sativum) induced reduction of hypertension in 2K-1C rats: a possible mediation of Na/H exchanger isoform-1. ProstaglandinsLeukot Essent Fatty Acids. 2003;69:217–222.

  5. Ashraf R, Khan RA, Ashraf I, Qureshi AA. Effects ofAllium sativum(garlic) on systolic and diastolic blood pressure in patients with essential hypertension.Pak J Pharm Sci. 2013;26:859–863.

  6. Prasad K, Laxdal VA, Yu M, Raney BL. Antioxidant activity of allicin, an active principle in garlic.Mol Cell Biochem. 1995;148:183–189.20.

  7. Ali M, Al-Qattan KK, Al-Enezi F, et al. Effect of allicin from garlic powder on serum lipids and blood pressure in rats fed with a high cholesterol diet.Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.2000;62:253–259.21.

  8. Seutsuna K. Isolation and characterization of angiotensin I-converting enzyme inhibitor dipeptides derived from Allium sativumL (garlic).J Nutr Biochem. 1998;9:415–419.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


bottom of page